VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.12.2019
VZN č. 33 / 2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatná Polianka
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2019
Názov VZN č. 33 / 2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Blatná Polianka
21.6.2017
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 30/2017 ZO DŇA 20.6.2016 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE BLATNÁ POLIANKA
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2017
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 30/2017 ZO DŇA 20.6.2016 O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE BLATNÁ POLIANKA