O obci

Obec Blatná Polianka leží v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 104 m. V tamojšom chotári sa našli archeologické pamiatky pochádzajúce z 9. – 11. stor. Tie však nesúvisia s obyvateľmi tejto dediny, ktorá vtedy ešte nejestvovala.