Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Blatná Polianka
Sídlo: Blatná Polianka 94
Štatutárny zástupca: Michal Kontra
IČO: 00325040
DIČ: 2020740689
Bankové spojenie: 
Telefón: + 421 56 659 72 03
E-mail: blatnapolianka@lekosonline.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
Tel.: 0915 868 648
Mail: m.dinic@azet.sk